Hesap isletim ucreti nedir?

Son yıllarda çok sık tartışılan ve hukuksal boyutari ilede davalara konu olan hesap işletim ücreti konusu bir çok hesap sahibini ilgilendiren bir konu haline gelmiştir. Artık hemen herkesin bir vadesiz banka hesabı bulunmaktadır. Çünkü ödemeleri, maaşları, diger birikimleri için insanlar bankaların hesaplarına ihtiyaç duymaktadırlar. Peki hesap işletim ücreti nedir ? ilk olarak bunu tanımlamaya çalışalım.

Bankaların vadesiz mevduat hesapları için sundukları hizmetler karşılığında hesaptan yıllık veya altı aylık süreler dahilinde kesmiş olduğu ücretlerdir. Vadesiz Tasarruf hesaplarından alınan Hesap İşletim Ücretleri bankadan bankaya farklılıklar gösterebilmektedir. Hesap işletim masrafı çok uzun sürelerden beri bankacılık sektöründe var olan bir gerçekliktir. Fakat son yıllarda daha çok göze bata hale gelmiş ve tüketicilerin şikayetlerine konu olmaya başlamıştır. Yılda iki kez yada üç aylık dönemler halinde eşit olarak taksitlendirip çekilen bu ücretler vadesiz hesabınızda para olduğu zamanlarca çekilmektedir. Fakat eğer paranız yoksa bazı bankalarda hesabınıza para eklediğiniz anda hesap işletim ücreti kesilebilmektedir.

Bankaların ödünç para verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygulayacakları azami faiz oranları ile sağlayacakları diğer menfaatlerin nitelikleri ile azami miktar yada oranlarını tespit etmeye, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya Bakanlar  Kurulu yetkili kılınmış, Bakanlar Kurulunun ise bu  yetkisini Merkez Bankasına devredebileceği ifade edilmiştir. Anlaşılacagı üzere  Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince Bankalar müşterilerinden tahsil edecekleri masraf ve komisyon tutarlarını serbestçe belirleme yetkisine sahiptirler.

Factoring Nedir?

Factoring anlamı itibari ile büyük miktarda kredili satışlar yapan firmaların, bu satışlardan doğan alacak haklarının factor veya factoring şirketi diye isimlendirilen finansal şirketlere satışının yapılması sonucunda oluşan finansal işleme denir. Yapılacak olan factoring anlaşması ile factor şirket satıcı şirketin imza attıgı bütün kredili işlemleri, satışların muhasebe kayıtları, alacakların tahsil edilememe durumunda oluşabilecek kayıpların engellenmesi, alacakların tahsilatların takip edilmesi, müşterilerin durumlarına ait bilgilerin toplanması, raporlanması, malların satış imkanları artırmak üzere piyasa araştırmalarının yapılması gibi temel fonksiyonlara sahiptirler.

Dealing Room Nedir?

Büyük döviz yatırım kuruluşlarının dealing roomlarında döviz cinslerine gore spot ve forward işlemleri yapan grup  içinde dealer sadecde Dolar/euro paritesini başka bir dealer’da dolar/fransız frangı arbitrajında uzmanlaşmıştır. Dünya’da buna benzer dealing odaları bulunmaktadır.  Çapraz kur hesaplamaları otomatik olarak bilgisayarlar tarafından yapılmaktadır. Bu sayede dealerlar daha az hesapla işlemlerini yaparlar.

Repo ve Ters Repo Nedir?

Repo ve Ters repo:

Repo bir menkul kıymetin işlem başlangıç valoründe satılıp, bitiş valöründe geri alınmasını ifade eder. Repo yapan taraf parayı kullanan taraftır.

Daha geniş bir tanımla repo, ellerinde menkul kıymet bulunan ve kısa vadede nakit paraya gereksinim duyan kişi yada kuruluşların bu gereksinimlerini karşılamak amacıyla mevcut menkul kıymetlerini belirli bir fiyat üzerinden ve önceden saptanan bir vade sonunda geri almayı taahhüt ederek satmalarıdır.

Repo işlemlerinde menkul kıymet olarak kastedilenler:
-devlet tahvilleri
-hazine bonoları
-banka bonoları ve banka garantili bonolar
-kamu ortaklığı idaresi, toplu konut idaresince ihraç edilen borçalanma senetleriyle, mahalli idareler ve bunlarla ilgili idare, işletme ve kuruluşların kanun uyarınca ihraç ettikleri borçlanma senetleri,
-varlığa dayalı menkul kıymetler dahil olmak üzere, menkul kıymetler borsaları

Repo Özellikleri

Repoda vade kısa sürelidir ve normal olarak 1 hafta ile 1 ay arasında degişmekle birlikte, piyasada fon ihtiyacı olan kuruluşların ihtiyacına göre daha da kısaldığı 1 güne kadar indiği vee faiz oranlarınında kısa vadeli mevduat oranlarının üzerine çıktığı görülmektedir. Söz konusu bir günlük repo işlemine ‘overnight repo’ denilmektedir.

Repoda faiz oranı Interbank faizlerine benzer bir ölçü oluşturur. Şöyleki Piyasa’da para bollaştığı zaman repo faizinin vadeli faiz oranlarının yarı yarıya düştüğü, ancak vadenin bir yıla kadar uzadığı ve asgari repo tutarının yükseldiği görülür. Bu nedenle repo işlemlerindeki faiz oranı, vade ve asgari tutar piyasasındaki nakit darlığı yada bolluğunun bir ölcüsü olarak kabul edilir. Kısa vadede fon fazlası olan, bunları vadeli mevduattan daha kısa bir sürede ve daha yüksek kazançla çalıştırmak isteyen ve riskten kaçınan bireyler ve işletmeler için bir nakit değerlendirme yöntemidir.

Para Piyasalarinin tarihi

•    1800 yılında altın standard ve döviz kurları
•    2.Dünya savaşı sonrası uluslararası ticarete getirilmek istenen özgürlükler
•    1940 gümrük duvarlarını kaldırmak amacıyla yapılan GATT antlaşması
•    GATT: general agreement on tariffs and trade antlaşması
•    1944 yılında Bretton woods antlaşması
•    1944 yılında IMF (international monetary funds) kurulması
•    Serbest kur politikasına geçiş
•    Dengeli döviz kurları için altına karşı sabit bir kurun oluşturulması : 1 ounce altın 35 amerikan doları eşitlenmesi
•    1973 the snake yani yılan ve EMS (avrupa para sistemi)
•    1977 Smithsonian anlaşması
•    1979 Avrupa para sistemi döviz kurlarının belli sınırlar içinde serbest olarak oynaması
•    ECU avrupa para birimi
•    1989 Maastricht antlaşması
•    OCak 1999 itibari ile tek bir avrupa merkez bankası yapısının getirilmesi
•    Avrupa kotasyon mekanizmasının oluşması
•    ERM yani avrupa kotasyon mekanizmasının üyelerinin uyması gereken makroekonomik şartlar
•    1992 ERM sisteminin çöküşü Sterlin, italyan lirası çıkışı
•    Sterlin ve italyan lirasının Avrupa kotasyon mekanızmasından çekilmesi

Vadeli Hesap

Vadesiz hesap özelliklerinden farklı olarak vadeli mevduat hesaplarının en büyük özellikleri belli bir vade boyunca paranın banka şubesinde tutulması karşılıgında alınan faiz geliridir. Paranızı, birikiminizi sizin belirlediğiniz bir vade boyunca vadeli TL mevduat hesabınızda tutarak önceden belirlenmiş sabit faiz oranları ile bir kazanç elde edersiniz. Bankalar 15 günden 365 güne 12 aya kadar vadeler sunabilmekteler. Bu vadelere uygun olarakda size yıllık bir faiz oranı önermekte ve faiz oranının aylık getirisi hesabınıza vade bitiminde eklenmektedir. Böylece kazancınız artmakta ve bu süre zarfında bankada vadeli mevduat birikiminizi kullanarak değerlendirmektedir.

Vadeli Mevduat

Bankalara yada kredi kururmlarına belli bir vade sonunda çekilmek yada vadesini degiştirmek üzere yatırılan paralara vadeli mevduat denir. Bankalarda açtırılan mevduat hesaplarının vadeleri, 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl olmaktadır. Vadeli mevduatın 1. temel özelligi sahibine faiz geliri sağlaması, ikinci özelligi ise belirli bir süre dolmadan bankadan çekilememesidir. Yatırımcı vade dolmadan önce parasını, vadeyi bozdurmak suretiyle çekebilir ve o güne kadar ki faizlerinden mahrum kalır. Özellikle Hazine bonoları ve repo işlemleri vadeli mevduatın cazibesini azaltmaktadır.