Bankacılığın tarihçesi

Bankalar toplumun ihtiyaçlarına gore ortaya çıkmışlar. Banka denilen kurumlar genel bir tarihsel süreç sonucunda ortaya çıkmıştır.  Bankacılık bir taraftan sermaye birikiminin diger taraftan sanayi keşiflerin başlangıç seyirlerine hizmet etmiştir. İtibarın takas yoluyla veya nakil emirleriyle devri muameleri daha Yunanistan ve Roma’da ortaya çıkmadan Mezapotamya’da Fenikye’de Mısır’da görülmüştür. Manu kanunlarında itibar üzerine basit kanunlar vardır. Babil medeniyetlerine ait kayıtlarda kıl levhalardan bazılarının üzerinde gümüş borçlarını kapsayan senetler görülmüştür. Bu levhalar bir çok kopya yapılır ve biri mabette yada şehrin mahzenlerinde muhafaza edilir digeride alakalılarına verilirdi. Bu kayıtlardan anlaşıldıgına gore 5. Ve 6.ın yüzyıllarda bu itibar etme  durumu gözlenmekteydi.

Atina ve Roma’da ilk bankerler sarraflıkta yani bir tür para ticareti yaparak kazanç sağlarlardı. Bu zamanlarda Yunanistan’da bir çok şehir medeniyetleri kurulmuş ve bir çok farklı para birimi ortaya çıkmıştı. Bundan dolayı bir şehirden başka şehire giden tüccar ve tacirler para takaslamak gidecegi yere uyun para degiştirmek zorunda kalırlardı. Atina bankerleri ayrıca mevduat Kabul eder ve bu paralara faiz verip bu paralarıda yüksek faizler ile başkalarına borç verirlerdi. Yunanistan’da deniz ticareti son derece gelişmişti bu sebebleki ticaretini yapanlar yüzde 20 25 faiz ile borçlansalarda yinede kazanç elde edebiliyorlardı.  Roma ve Atina’da bankacılık resmi kurallara tabi idi ve ticaret yapanlar kayıt defterleri tutmaya istenildigi zaman bunları göstermeye mecburdular. Fenike ve Mısırdan gelen ticari senetler Atina’da işlem görüyordu. Bankerler kayıt tutar ve ebunları yetkililere göstermek için saklarlardı.

Bankerlik Roma’da geniş şubelere  ayrılmış ve banka muamelerine benzeyen hukuki kısımlara kavuşmulardı.  Sermaye sahipleri paralarını bu bankerlere istedikleri zaman çekmek koşulu ile yatırır ve karşılında küçükde olsa bir miktar faiz alırlardı. Latince kelime olan perscribere veya rescribere bir kimsenin hesabı üzerine çek vermesi  yada bir hesaptan digerine hesap transfer etmesi demekti.

Roma imparatorlugunun himayesine girip uzun süre sessizlik içinde olan toplumlar ticaretin darlaşması sonucu paraları piyasadan çekip saklamayı tercih ettiler. Yinede bu kısıtlı zamanlarda bile bankacılık sektörü kendini idame ettirebilmeyi başardı. Onbirinci asırda ticaretin kendini göstermesi sermayenin ihtiyaç duyulması ile  o zamana kadar gizlenmiş zulalanmış madeni  paraların tekrar piyasaya çıkmasına  ve derebeylerin kendi paralarını bastırmalarına sebebiyet vermişti. Buda küçük alanda çok fazla para birimi sorunun ortaya çıkarmış ve eski bankerlerin kendini tekrar göstermesine imkan vermişti.

Bizans imparatoru Leo sarraflık  sisteminde degişiklikler yaptı  ve sarrafları bir loca olarak topladi ayrıca sarraf olmayı zorlaştırdı ve yine sarraf olabilmek için sahışlardan birisinin kefaletini şart koştu. Ortaçağda ticaret ve bankacılıgın gelişmesine yardım eden ilk olay Ehlisalip muharebeleri oldu.  Bu savaşlarda şark cephesine ticaret imkanı açıldıgı gibi büyük askerlerin ihtiyaçları sonucunda ticaretede büyük katkılar sağladı. Ticaret hukuku ortaçağlarda doğdu  ve Avrupalılara banka işlemlerini ögretenler Lombardlılar oldu. Bunlar  gittikleri yerlerde aynı kaider ile hareket ettikleri için bankacılık  muamelelerine örnek olmuşlardır.

Faiz yasagı 12. Asıra kadar bir ‘doğma’ halini aldı ve sonrasında 15. Yüzyıla  kadar böyle sürmüştü.  Sonrasında ise artık Kilise’de  parasından uzak kalan uğradıgı zararı ve gecen vakti kaybolan kıymeti Kabul etti ve faiz kelimesi anlamına gelen intérét kelimesi doğdu.

Altin Hesabi Nedir?

Son günlerin trend hesap tiplerinden biriside altın hesabı olarak bilinen altına vadeli yada vadesiz olarak değerlendirilmesidir. Türk bankalarının tanıtımlarını yaptığı bu hesap tipinde birikimlerinizi  altın olarak değerlendirebiliyorsunuz. Bu altın hesapları ile faizsiz olarak altın hesabınızI değerlendirebilirsiniz.  Bu hesapta altın fiziksel olarak sizden alınmaz yada size teslim edilemez. Altın alış fiyatı üzerinden hesabınıza altın gram olarak hesap açar ve hesap kapatmak istediginizde ise gram olarak yine hesabınızı kapatırsınız. Böylece altın değer yükselişleri durumunda kazancınız artmış olur.

Bankaların altın hesaplarını kullanarak 1 gram'dan başlayarak istediğiniz kadar altın karşılığı tutarlarda alım-satım işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz. Altınlarınız dünya altın borsalarında işlem göreceğinden altının gramajı veya eski tarihli olması gibi sorunlar yaşamadan birikiminizi yapabilir, çalınma riskini ortadan kaldırabilirsiniz.

  1. Vadesiz Altın Hesabı, 1 gram bazında altın almanıza imkan sağlar.
  2. Bankaların internet bankacılıgı hizmeti üzerinden hesap açabilirsiniz. 
  3. Birden fazla Vadesiz Altın Hesabı açtırabilirsiniz.
  4. Vadeli Altın Hesabı, altın yatırımlarınıza faiz alabileceğiniz vadeli türde bir mevduat hesabıdır.

Enflasyon Nedir?

Enflasyon nedenleri konusunda iki türlü enflasyon vardır. Birincisi talep enflasyonu ve ikincisi maliyet enflasyonu. Enflasyon konusunda yaygın şekilde kabul edilen görüşe göre parasal yaklaşım görüşüdür. Modern parasal teoriye göre enflasyonu, para arzının rell üretimden daha hızlı artmasının dogal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Para arzı mal ve hizmet arzından daha hızlı arttıgı zaman paranın mal ve hizmet satınalma gücü düşerecek ve fiyatlar tekrar genel düzeye yükselecek. Faiz oranları enflasyonun altında belirnemez. Bu durumda döviz kurlarınıda sabit tutmak gereksizdir. Bu tür programlar ekonomik dengeleri bozacaktır. Fiyatlar ile para arzı arasındaki mekanizma basit ve direktir. Halkın tutmak istedigi para talebi sonucunda para stokları oluşması ile bireyler menkul deger, hizmet, mal harcamalarını yükseltirler. Üretiminde bununla beraber yükseltilmesi gerekir. Aksi halde para arzındaki artışlar yurt içi fiyat artışına sebebiyet vericektir.

Futures sozlesmeleri

Belirli bir spot ürünün fiyatının bugünden sabitlenmesi süretiyle ileri bir tarihte teslim edilmesi veya teslim alınması tahütlerini içeren kontratların alınıp satıldıgı borsadır. Özellikle alan ve satan taraf yükümlülük altına girer, taraflar takas merkezine teminat yatırır. Buda alınan pozisyonun karşılıgında pozisyonun tl degerinin belli bir kısmı teminat yapılması ile gerçekleştirilir. Taraflar takas merkezine karşı sorumlu olurlar. Birbirlerinin kredi riskini hesaplamaz, vade tarihi bitiminden once pozisyonu kapatma şansı vardır.


Futures kontrat çeşitleri şunlardır:
emtia futures, finansal futures, yabancı döviz futures, faiz futures, borsa endeks futures, degerli maden futures, tarımsal futures, enerji futures.  Futures işlemine yatırım yapan yatırımcıların işlem karşıkıgı teminat yatırması zorunlu, pozisyon açıldıgında başlangıç teminatı yatırır, takas kurumu tarafından işlemin her iki tarafından da alınır, amaç fiyat dalgalanmalarında dolayısıyla ortaya çıkacak zararları karşılamaktır. Pozisyon devamında takas merkezi olumsuz fiyat degişimleri karşısında teminat hesabının belirli bir tutara kadar azalmasına izin verebilir, sınır sürdürme teminatına kadardır. Pozisyon devamında başlangıç bakiyesi sürdürme teminatından küçük ve eşit olması limitlerini sağlamalıdır.

Margin call : teminat tamamlama çağrısı yani teminatın başlangıçtaki seviyesine çıkarılması işlemidir.

Hesap isletim ucreti nedir?

Son yıllarda çok sık tartışılan ve hukuksal boyutari ilede davalara konu olan hesap işletim ücreti konusu bir çok hesap sahibini ilgilendiren bir konu haline gelmiştir. Artık hemen herkesin bir vadesiz banka hesabı bulunmaktadır. Çünkü ödemeleri, maaşları, diger birikimleri için insanlar bankaların hesaplarına ihtiyaç duymaktadırlar. Peki hesap işletim ücreti nedir ? ilk olarak bunu tanımlamaya çalışalım.

Bankaların vadesiz mevduat hesapları için sundukları hizmetler karşılığında hesaptan yıllık veya altı aylık süreler dahilinde kesmiş olduğu ücretlerdir. Vadesiz Tasarruf hesaplarından alınan Hesap İşletim Ücretleri bankadan bankaya farklılıklar gösterebilmektedir. Hesap işletim masrafı çok uzun sürelerden beri bankacılık sektöründe var olan bir gerçekliktir. Fakat son yıllarda daha çok göze bata hale gelmiş ve tüketicilerin şikayetlerine konu olmaya başlamıştır. Yılda iki kez yada üç aylık dönemler halinde eşit olarak taksitlendirip çekilen bu ücretler vadesiz hesabınızda para olduğu zamanlarca çekilmektedir. Fakat eğer paranız yoksa bazı bankalarda hesabınıza para eklediğiniz anda hesap işletim ücreti kesilebilmektedir.

Bankaların ödünç para verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygulayacakları azami faiz oranları ile sağlayacakları diğer menfaatlerin nitelikleri ile azami miktar yada oranlarını tespit etmeye, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya Bakanlar  Kurulu yetkili kılınmış, Bakanlar Kurulunun ise bu  yetkisini Merkez Bankasına devredebileceği ifade edilmiştir. Anlaşılacagı üzere  Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince Bankalar müşterilerinden tahsil edecekleri masraf ve komisyon tutarlarını serbestçe belirleme yetkisine sahiptirler.

Factoring Nedir?

Factoring anlamı itibari ile büyük miktarda kredili satışlar yapan firmaların, bu satışlardan doğan alacak haklarının factor veya factoring şirketi diye isimlendirilen finansal şirketlere satışının yapılması sonucunda oluşan finansal işleme denir. Yapılacak olan factoring anlaşması ile factor şirket satıcı şirketin imza attıgı bütün kredili işlemleri, satışların muhasebe kayıtları, alacakların tahsil edilememe durumunda oluşabilecek kayıpların engellenmesi, alacakların tahsilatların takip edilmesi, müşterilerin durumlarına ait bilgilerin toplanması, raporlanması, malların satış imkanları artırmak üzere piyasa araştırmalarının yapılması gibi temel fonksiyonlara sahiptirler.

Dealing Room Nedir?

Büyük döviz yatırım kuruluşlarının dealing roomlarında döviz cinslerine gore spot ve forward işlemleri yapan grup  içinde dealer sadecde Dolar/euro paritesini başka bir dealer’da dolar/fransız frangı arbitrajında uzmanlaşmıştır. Dünya’da buna benzer dealing odaları bulunmaktadır.  Çapraz kur hesaplamaları otomatik olarak bilgisayarlar tarafından yapılmaktadır. Bu sayede dealerlar daha az hesapla işlemlerini yaparlar.